Практикум з молекулярної біології


Заняття 1 Основи роботи з ресурсами таксономічної бази даних Національного центру біотехнологічної інформації NCBI.

Заняття 2 Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР). Основи роботи з веб-інструментом Primer-BLAST.

Заняття 3 Аналіз біологічних послідовностей за допомогою спеціалізованих Internet-сервісів.

Заняття 4 Комп'ютерні методи моделювання третинної структури білків.

Заняття 5 Основи філогенетичного аналізу послідовностей нуклеїнових кислот та білків.

Заняття 6

Бактеріальна експресія і виділення рекомбінантних білків (частина 1).
Заняття 7

Бактеріальна експресія і виділення рекомбінантних білків (частина 2).
Заняття 8

Комп’ютерні грід-технології та їх застосування для вирішення задач молекулярної біології.

Заняття 9

Визначення просторової структури білків в розчині методами мультивимірної ЯМР-спектроскопії.